• - Obrazek 1

 • Mikołajkowe zawody sportowe
  W dniu 5 grudnia 2018 r. odbyły się "Mikołajkowe zawody sportowe" w których uczestniczyły wszystkie klasy zerówkowe.
   
  I miejsce - 0c
  II miejsce - 0b
  III miejsce - 0a
   
  Dziękujemy za udział !
   
  Organizatorzy: Bogusława Nalezińska, Aleksandra Podbielska

   

 • MIKOŁAJKI

  MIKOŁAJKI - Obrazek 1  MIKOŁAJKI - Obrazek 2

  galeria


   

 • Dobiegła końca akcja Daj Coś Kolorowego. Uzbieraliśmy bardzo dużo kolorowych krawatów, skarpetek, apaszek, biżuterii, kosmetyków i książek. Bardzo dziękujemy za tak aktywny udział 😁

  Szkolne Koło Wolontariatu

    - Obrazek 1  - Obrazek 2


   

 • Zbiórka PCK

  Zbiórka PCK - Obrazek 1

  W trakcie listopadowych zebrań z rodzicami członkowie szkolnego koła PCK przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na organizowanie Wigilii Plenerowej w Knurowie.

  W sumie zebrano 1556 zł i 48 groszy.

   Dziękujemy bardzo wszystkim darczyńcom.

  Zbiórka PCK - Obrazek 2

 • Rada Rodziców przypomina o kończącym się terminie wpłaty składek.

  więcej informacji


   

 • - Obrazek 1


   

 • Szanowni Rodzice

   

              W dniach 20 i 21 listopada 2018 r. w trakcie zebrań z Rodzicami, wolontariusze

  Szkolnego Koła PCK poproszą o wsparcie finansowe akcji „Pomocna Dłoń”. Tym razem

  zebrane do puszek pieniądze, przeznaczone będą na sfinansowanie „Wigilii Plenerowej”

  dla samotnych i potrzebujących pomocy mieszkańców naszego miasta.

  Wigilia zorganizowana będzie 12 grudnia 2018 roku w Knurowie na rynku „Merkury”

  Już dziś serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc!

  koordynator ds. współpracy z PCK

  Gabriela Bieniek

   

 • Podsumowanie sportowej akcji

  100 rzutów za 3-punktyPodsumowanie sportowej akcji - Obrazek 1

   na 100-lecie odzyskania niepodległości Polski.

   

  W czasie trwania akcji (od 24.10.2018 do 09.11.2018) udało nam się rzucić 189 razy celnie do kosza zza linii rzutów za 3-pkt.

  Założony w tytule akcji próg 100 rzutów przekroczyliśmy dosyć znacznie dzięki zaangażowaniu biorących w niej udział uczniów.

  Skład zespołu i liczba trafień: Wiktor Boratyński-17, Marcel Gaweł-12, Dominik Pochmara-12, Damian Młodzianowski-12, Mateusz Strachota-13, Michał Hajduk-3, Karol Szymanik-7, Jakub Bucior-38, Kamil Kaliniewicz-16, Kacper Godlewski-19, Dominik Kaletka-12,Patryk Kwaśniok-5, Łukasz Ciostek-9, Mateusz Parzybut-14.

  Dziękujemy wyżej wymienionym uczniom za udział w akcji i życzymy im dalszej wytrwałości, radości oraz sukcesów nie tylko sportowych….

   

  Konrad Wąsowicz

   

  Podsumowanie sportowej akcji - Obrazek 2

                                                                                                  

 • Pamiętamy...heart


   

 • Obiady 02.11.2018r.

  Obiady 02.11.2018r.

  Szanowni Państwo,

  w dniu 02 listopada 2018 r. stołówka w szkole będzie nieczynna. Nie trzeba w te dni odwoływać posiłków. W razie pytań proszę o kontakt.

  Z poważaniem

  Michał Miciak

  Manager Sprzedaży

   

   

  m.miciak@twojezdrowko.pl tel. 48 501 857 539


   

 • Wizyta w mobilnym muzeum historycznym

  Wizyta w mobilnym muzeum historycznym

  W środę 17.10.2018r. uczniowie naszej szkoły udali się na spotkanie z historią Polski ukazaną za pomocą najnowocześniejszej techniki. Projekt Mobilne Muzeum Multimedialne został zrealizowany z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy z okazji Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski. Narracja wystawy osnuta jest wokół wątku budowania nowoczesnej Polski odradzającej się po 123 latach niewoli. Ekspozycja ukazuje szeroką panoramę II Rzeczypospolitej, wiele miejsca poświęca wybitnym Polakom i rodzimym wynalazkom. W trakcie zwiedzania poznajemy biografie sześciu Ojców Niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego Wojciecha Korfantego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego i Wincentego Witosa. Podczas zwiedzania wybieramy się w wirtualną podróż po rozmaitych sferach życia Rzeczypospolitej: śledzimy sukcesy Polaków w sferze kultury, sportu, gospodarki, dowiadujemy się, jak wyglądało życie społeczne, podziwiamy polskie krajobrazy http://www.prezydent.pl

  galeria

 • Zbiórka kasztanów 2018

  Zbiórka kasztanów 2018

  W tym roku zebraliśmy ponad 2 tony kasztanów...

   

  tabela z klasami do pobrania tutaj kasztany.doc


   

 • 13. września br. uczniowie klas 5-8 uczestniczyli w zajęciach profilaktycznym współfinansowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości

  13. września br. uczniowie klas 5-8 uczestniczyli w zajęciach profilaktycznym współfinansowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości

  Co nieco o programie:

  Artystyczny Program Profilaktyki Uzależnień „Antymina” jest ciekawym programem profilaktycznym- skierowanym do młodych ludzi. Najważniejszym wyznacznikiem  zrozumienia problematyki oraz propagowania zachowania profilaktycznych, jest forma przekazu treści. Najistotniejsze jest, aby dotrzeć do młodego człowieka.

  W trakcie dwugodzinnego spotkania uczniowie, dowiedzieli się jakie zagrożenia niosą za sobą narkotyki, alkohol, dopalacze oraz inne substancje psychoaktywne. Przekaz ten został zaprezentowany młodzieży w postaci pogadanki, której towarzyszyła muzyka rap. Ten rodzaj muzyki, bardzo popularny wśród młodego pokolenia, pozwolił w bardzo czytelny sposób poruszać trudne tematy społeczne. Osoby prowadzące w szybki sposób nawiązały kontakt z grupą uczniów. Dużym zaskoczeniem dla uczniów był topowy freestayl. Tematy – słowa klucze- były proponowane przez młodzież. Artysta budował na ich podstawie historie profilaktyczne.

  Forma spotkania, sposób i styl prowadzenia pozytywnie zaskoczył uczniów. Byli bardzo zainteresowani „historiami z życia” prowadzących. Muzyka rap w sposób atrakcyjny i niecodzienny w szkole stała się formą działalności profilaktycznej. Pozwoliła, aby uczniowie otwarli się na tak ważne problemy społeczne.

  Program stał się dla młodzieży pretekstem Dia nich do dyskusji i przemyśleń.

  Agnieszka Hapeta

  psycholog szkolny


   

 •                                                                                            Knurów, dnia 6 września 2018 roku.

  Informacja dla rodziców - opiekunów prawnych

  dotycząca procedur udzielania i organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
  w Miejskiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2

   im. Karola Miarki w Knurowie

  Szanowni Państwo!

  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych.

  Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w oddziale przedszkolnym i szkole wynika                        w szczególności:

  1. z niepełnosprawności,
  2. z niedostosowania społecznego,
  3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
  4. z zaburzeń zachowania lub emocji,
  5. ze szczególnych uzdolnień,
  6. ze specyficznych trudności w uczeniu się,
  7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
  8. z choroby przewlekłej;
  9. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
  10. z niepowodzeń edukacyjnych,
  11. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,  sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
  12. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

  Nauczyciele uczący oceniają poziom opanowania podstawy programowej każdego ucznia, podczas bieżącej pracy na zajęciach lekcyjnych. W przypadku: trudności opanowania przez ucznia materiału szkolnego lub rozwijania szczególnych uzdolnień uczeń może być objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną doraźną lub stałą.

  Wychowawca klasy -na wniosek:

  -ucznia, rodziców ucznia, dyrektora szkoły, nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej, poradni, asystenta edukacji romskiej, pomocy nauczyciela, asystenta nauczyciela, pracownika socjalnego, asystenta rodziny; organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży- uruchamia procedurę udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

  W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem podczas lekcji przez nauczyciela uczącego, a także w formie:

  a) zajęć rozwijających uzdolnienia;

  b) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

  c) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

  d) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne (dawne zajęcia socjoterapeutyczne) oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

  e) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku szkół podstawowych;

  f) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

  g) porad i konsultacji.

  Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

  Szczegółowe informacje dotyczące zasad i procedur udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej zamieszczone są  na stronie szkoły - zakładka: „dokumenty szkolne

   

  Na podstawie:

  · Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591);

  · Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci

  i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578);

  · Statutu Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Knurowie.

  przygotowała:

  Agata Pawłowska- Giermak

  pedagog szkolny


   

 • Spotkanie uczniów z policjantem

  W dniu 7 września br. odbyło się spotkanie uczniów 0- 1 z policjantem.

  Młodszy aspirant Krzysztof Hoffman przeprowadził prelekcje na temat bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Przeprowadził praktyczne szkolenie- przejście dzieci przez przejęcie dla pieszych z sygnalizacją świetlną oraz bez niej. Dodatkową atrakcją dla milusińskich było zapoznanie się z „prawdziwym wozem policyjnym”.

  Uczniowie na zakończenie spotkania otrzymali „Niestraszkowe odblaski”- projekt PZU.

  Dzisiejszego dnia dzieci zdały „EGZAMIN”  stały się świadomymi i odpowiedzialnymi pieszymi. 

   organizator Agata Pawłowska- Giermak

  pedagog szkolny


   

 • W dniu 03.09. można zgłosić dziecko do żywienia na stołówce szkolnej od godziny 10:00 do 12:00.

  ( tel. 501-857-539 ) lub na stołówce szkolnej.m.miciak@twojezdrowko.pl Oczywiście można zapisywać się także w trakcie roku szkolnego – zgłoszenia na

  Wysokość opłaty za wrzesień to 19 dni x 7 zł = 133 zł.

  Obiady przygotowywane będą od 04.09.2018 r.


   

 • Zapraszamy do głosowania na nasze projekty!

  II/1. NAM NIE STRASZNY JEST BRAK ŚNIEGU – FERIE U NAS SPĘDŹ KOLEGO. - PÓŁKOLONIE W OKRESIE FERII ZIMOWYCH 2018/2019 W MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2 IM. KAROLA MIARKI W KNUROWIE

  II/2. NAUKA PRZEZ ZABAWĘ NIE MUSI BYĆ NUDNA I TRUDNA

   

  tutaj można zagłosować


   

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki
  44 - 190 Knurów ul. T. W. Wilsona 22
 • (+32) 235 27 27

Galeria zdjęć